Trashtalk טראשטוק

פרק 1 - מלכות הכיתה / Ep. 1 - Heathers

Episode Summary

ב-1988 עלה לאקרנים "הת'רס" (או "מלכות הכיתה" בתרגום המופתי לעברית) ושינה את כללי המשחק של ז'אנר סרטי ההתבגרות והתיכון האמריקאים. באמצעות הומור ארסי ונוקב וערבוב מבריק של ז'אנרים וסגנונות, הציע הסרט חזון אפל ואלטרנטיבי של התבגרות אמריקאית מסויטת עשור לפני הטבח בתיכון קולומביין. בפרק זה יצאנו לנסות ולפצח את סוד הקסם של סרט הפולחן שרק נעשה יותר רלוונטי בחלוף הזמן.