Trashtalk טראשטוק

פרק 5 - לוויית מצעד הוורדים / Ep. 5 - Funeral Parade of Roses

Episode Summary

לוויית מצעד הוורדים (או Funeral Parade of Roses) הוא אחד מהסרטים הייחודיים שנעשו - האסתטיקה האוונגרדית הייחודית של הבמאי היפני טושיו מצומוטו מסרבת להיכנע לכל תכתיב או הגדרה קולנועית שהיא, גם בתחומי הקולנוע הניסיוני של התקופה. הסרט, שמתמקד בסיפורו הטראגי של מלכת הדראג אדי, הוא גם בגדר תיעוד חי ומסעיר של תרבות הקוויר היפנית של שנות השישים ובדיעבד גם מהווה את אחד מהסרטים המורכבים ביותר שנעשו באותה תקופה על מיניות גאה. זהו הסרט הכי חריג מתקופת הקולנוע היפני החדש, שאיגד תחתיו קבוצה של במאים צעירים ששינתה את פניו לעד. השפעות ישירות מן הספר התפוז המכני (עשור לפני קובריק), קבוצות תיאטרון יפניות מחתרתיות ומיניות מתפרצת והרסנית הם רק מעט מהדברים שקורים ביצירה העזה והחד פעמית של מצומוטו. בואו לגלות אותו יחד איתנו!